Những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống (p3)

Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm.

Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành.

Chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời này. Mất mát lớn nhất là những gì chết đi trong khi chúng ta đang sống

Tha thứ – đó là quá trình khơi dậy nguồn năng lực vô hạn sẵn có trong mỗi người để hiểu và chấp nhận những người khác như chính bản thân mình

Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *