Đối Nhân Xử Thế

Tìm hiểu nghệ thuật đối đãi tốt với người khác

Nếu bạn cảm kích người nào đó mà họ biết được thì lần sau họ sẽ báo đáp bạn nhiều hơn. Nếu bạn không bày tỏ thì rất có thể bạn sẽ không còn cơ hội “Ðối nhân xử thế” là cả một “nghệ thuật”. Bài này giúp chúng ta những phương thức để đối

Khám phá 30 nghệ thuật sống từ Đắc nhân tâm phần 1

“Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người.” John Dewey Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi

Nghệ thuật thu phục lòng người trong Giao Tiếp vô cùng dễ

Nghệ thuật thu phục lòng người là kĩ năng giao tiếp cơ bản. Chúng ta cần nên nắm bắt cơ hội từ các bí quyết trên giúp phát triển các mối quan hệ trong cuộc sống. Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người – để tất cả mọi người yêu mến mình.

Khám phá 30 nghệ thuật sống rút ra từ Đắc nhân tâm phần 2

“Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác.” – M. F. Sovado Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách

Khám phá 30 nghệ thuật sống rút ra từ Đắc nhân tâm phần 3

“Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ.” – Galileo Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy