sự sáng tạo

Tìm hiểu 20 điều người sáng tạo nào cũng có P1

Môi trường phù hợp là điều kiện cần thiết để phát huy sự sáng tạo tột đỉnh. Nó có thể là một studio, Để hiểu được những người sáng tạo, bạn phải học cách nhìn mọi việc qua lăng kính của họ và hãy ghi nhớ 20 điều sau đây:​ 1.Tâm trí họ hoạt động

Tìm hiểu 20 điều người sáng tạo nào cũng có P2

Như Steve Jobs từng nói: “Sự sáng tạo thực sự là một chút gì đó bên trên sự kết nối các điểm chấm với nhau”. Những người sáng tạo có thể nhìn thấy mô hình trước khi chúng trở nên rõ ràng với người khác. Để hiểu được người sáng tạo, bạn phải học cách

Bốn bài học về sự sáng tạo cần ghi nhớ

Các nghệ sĩ nói rằng chống lại giới hạn của việc họ có thể làm, đôi khi lấn sân sang những việc họ không thể làm, giúp họ tập Sáng tạo bắt nguồn từ những trải nghiệm đời thường nhiều hơn bạn nghĩ, bao gồm cả việc từ bỏ. Cách tốt nhất để học bất